banner banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner1 banner12 banner23 banner34 banner45 banner56
வாழ்க வளமுடன்

GS ரியல் எஸ்டேட் & கன்ஸ்ட்ரக்ஷ்னின் அன்பு வணக்கங்கள்.

"செய்யும் தொழிலே தெய்வம்" என்பதை கருவாக கொண்ட இந்நிறுவனம் கடந்த 11 ஆண்டு காலமாக மக்களின் நன் மதிப்பையும் அவர்களின் முழு மனதிருப்தியையும் பெற்று GS சகோதரர்களால் நிர்வகிக்கப் பட்டு வருகிறது.

நாங்கள் தரமான வீடு கட்டுமானப் பணிகளையும், வீட்டுமனை விற்பனைகளையும் நேர்மையான முறையில் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம்.

உங்கள் 100% மன திருப்தியே எங்கள் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி.

Readmore

Primary Contact

videos
Readmore
Alwarthoppu Thennur - ongoing projectsPG Nagar - K.K Nagar - Ongoing ProjectsReadmore
Completed Projects
Anna Nagar Airport - Completed project Anthoppur, Tennur - Completed Projects Muruga Nagar - Piratiyur Completed Projects Sangliyandapuram - Palakarai - Completed Projects Sri Ram Nagar - K.K. Nagar - Completed Projects T-Nagar - Completed Projects
Read more